ZERES serija hibridnih strojeva za brizganje

Serija ZERES koncipirana je sa ciljem da objedini najbolje osobine potpuno električnih strojeva VENUS II i servo-hidrauličnih strojeva MARS II.  Rezultat je iznimno prilagodljiv, hibridni stroj za brizganje, sa servo-električnim pogonom pužnog vijka i na otvaranju/ zatvaranju kalupa, a servo-hidrauličkim pogonom izbacivala i jezgri (ejector and core pull).

ZERES nudi sve prednosti potpuno električnih strojeva: preciznost, uštedu energije, kratke cikluse i lako održavanje i čistoću radnog okoliša, uz integriranu hidrauliku i nižu cijenu u odnosu na potpuno električne strojeve.